elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: schotelketel

schotelketel , [ketel om water in te koken] , schöttelketel , groote cilindervormige ketel om waschwater te koken, letterlijk: schotelketel, omdat die ketel het water levert om er schotels en borden mee te reinigen; Gron. schuddelketel.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
schotelketel , schuddelketel , schuttelketel , grote cilindervormige ketel om het waschwater voor schotels, borden, enz. daarin te koken. Drentsch schöttelketel. Zie: schuddel.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
schotelketel , schuddelketel , ketel voor ’t koken van schotelwater, zie oaker *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
schotelketel , schöttelketel , de , (Kop van Drenthe, wm, db) = grote cilindervormige ketel om waswater of bloedworsten in te koken, z. ook ketelemmer
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal