elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: schuld

schuld , schoude , In de blijde inkomst van Keizer Karel, waarvan een afschrift voor Breda bij mij berust, leest men schoude, voor schuld. Zie KILIAAN op schoud, en aldaar VAN HASSELT.
Bron: Hoeufft, J.H. (1838), Aanhangsel op de proeve van Bredaasch Taal-Eigen, bevattende ophelderingen van eenige in onbruik zijnde woorden en spreekwijzen, in oude Bredasche stukken voorkomende, Breda.
schuld , [schuldig] , in schülde , schuldig; wat zin ’k nou in jo schülde? = wat ben ik u (voor dien dienst) schuldig? Gron. ’k bin nog in joen schulde = ik ben u nog iets schuldig, sta nog bij u in het krijt.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
schuld , schüld , (vrouwelijk) , schülde , schuld.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
schuld , schuld , schulde , – doar ken’k hōm gijn schuld in geven = daarin heeft hij geen ongelijk, als het eene handeling betreft. Spreekwoord: Twei kieven, baide schuld = wanneer er twist is tusschen twee of meer personen dan is het onrecht aan beide kanten. Zie ook: bijst 2;
schulde; wat bin ’k in joen schulde? = wat ben ik u (voor dien dienst, voor ’t geen gij voor mij gedaan hebt) schuldig? ook Drente (v. Dale: wat ben ik in uwe schuld? = wat moet ik u betalen?)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
schuld , schulde , schuld of schulden: alles is veur schulde verkoft.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
schuld  , schöld , schuld.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
schuld , schold , [sxolt] , vrouwelijk , schuld. Schold is ’n lilk deer, nums wil et hebben.
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
schuld , skoold , zelfstandig naamwoord, mannelijk , schuldverplichting, geldschuld; skoold is n lellek deer, ieder wil graag de schuld van zich af schuiven
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
schuld , skuld , zelfstandig naamwoord de , Schuld, in de zegswijze oigen skuld wordt niet beklaagd, als men zich iets door eigen schuld aandoet, mag men geen medelijden verwachten. – Oigen skuld plaagt de mens ’t meist, men maakt zichzelf de meeste verwijten, als men zich door eigen schuld iets heeft aangedaan.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
schuld , sjout , vrouwelijk , schuld. Hae haet de vot vol sjout: hij zit diep in de schulden. Hae zit in de sjout wie ’nen hónjt vol vleu: hij zit tot over zijn oren in de schuld.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
schuld , schuld , schold , de , schulden, schulde , Ook schold (Zuidwest-Drents veengebied) = schuld Daor het e nog schulde (Row), (fig.) Hij krig aoveral de schuld van, mar hij hef gien schuld an wat er gebeurd is (Hgv), Hij krig wal de schold, man hij hef der part noch deil an (Bco), Hij probeert een aander de schuld in de schoenen te schoeven (Dro) *Schuld is een mal biest je kunt er behoorlijk mee zitten (Sle); Schuld is een mal ding, gienien wil het dregen (Pdh); Jong gien schuld, aold gien geld (Klv); Belofte mak schuld (Eex); Het is verduld de bult zien eigen schuld / Dat hij de kast mut dragen / Gaot dan naor Jan Haverman / En laot er een stok ofzagen (Hol); Eigen schuld plag een meinse het miest (Noo); Iegen schuld wordt niet beklaagd (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
schuld , skuld , schuld
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
schuld , sjueld , zelfstandig naamwoord vrouwelijk , sjuelde , - , schuld , VB: 'r Zit tot uüver z'n oere ién de sjueld. VB: Dat ês zyng sjueld dat 't gebëurd ês. Zw: Èige sjueld wörd neet beklaog: eigen schuld, dikke bult. Zw: Allêh dan mer dat de sjueld doed vêlt en d'n érmooj verrêk: gezegd wanneer iemand in een gezelschap voorstelt nog een consumptie te nemen.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
schuld , skuld , (zelfstandig naamwoord) , schuld.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
schuld , sjöldj , sjoud , (vrouwelijk) , sjöldje , schuld, schuldig , Waem is det sjoud? Hae haet de vot vol sjoud.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
schuld , sjöljdj , zelfstandig naamwoord , sjölje , sjöljtje , schuld ook sjoût
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
schuld , sjoût , sjout , schuld; de vot vol sjout höbbe – diep in de schulden zitten; det is dien sjoût – dat is jouw schuld ook sjöldj (Middelnederlands: schout)
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
schuld , schöldj , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , schöldje , schuld; schoût schuld
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal