elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: sentiment

sentiment , santement , voor: oogmerk, doel; dat is zien santement = dat beoogt hij, daarop legt hij het aan, ’t geen uit zijne handelingen is op te maken. Fransch sentiment = meening, gevoelen, Latijn sensa = gevoelen, oordeel.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
sentiment , santement* , Fransch: sentiment.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal