elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: signet

signet , signet , singnet, singenet , (klemtoon op: net); een versiersel dat met een sleutel aan den horlogeketting gedragen werd of wordt. Aldus omdat het ook als cachet (= signet) dienst kon doen. Latijn signare = stempelen, zegelen, merk geven.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
signet , singenet , signet , (zelfstandig naamwoord onzijdig) , Ook sinkenet. Signet, zilveren versiersel aan ouderwetse horlogekettingen. || Een ketting met sinkenetten. – Evenzo elders in Holl. en in Friesl.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
signet , signet* , bij v. Dale = handzegel, cachet.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
signet , singenet , saisenet , de , singenetten , (Zuidwest-Drenthe, Noord-Drenthe, Zuidwest-Drents zandgebied). Ook saisenet (Ruw, in bet. 2.) = 1. pronkstukje aan horloge of ketting Hij dreug een zulvern ketten mit singenetten (Hgv), Hij haar een zulvern singenet an het horlozie (Row) 2. raamhor (Zuidwest-Drenthe, zuid) Ik heb nog twei singenetten op de zolder staon; die bint nog van oenze volk (Ruw)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
signet , singenette , (Gunninks woordenlijst van 1908) zilveren voorwerp aan een horlogeketting
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
signet , singenet , singenette, singanette, siggenette, signette, sing , zelfstandig naamwoord , de; pronkstukje aan een zakhorloge, signet
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
signet , singelet , singenet , versiersel aan een horlogeketting in de vorm van een zegelstempeltje.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal