elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: sjar

sjar , sjas , voor: vermaning, bestraffing, uitbrander, afjacht. Vgl. het Oostfriesch schassen = verjagen, wegjagen, verdrijven, van het Fransch chasser; alsook: afjacht. Groningsch ofjacht.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
sjar , sjas , Berisping, uitbrander. Zie ook: roffel en rapplement.
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
sjar , sjas* , vergel. Nederlands afjacht.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
sjar , sjas , Berisping, uitbrander. Zie ook: roffel en rappelement.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
sjar , sjas , snelheid
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Winschoter bargoens, in: Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank
sjar , sjas , vaart, snelheid.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
sjar , sjas , sjars , de , Ook sjars = 1. snelheid Hij har flinke sjars der in, hij wol op tied bie het wichie wezen (Zui), Hij mus de sjas der in zetten um op tied klaor te weden (Sle), Dat mens hef een beste sjars op de kette fietst hard (Ros), Die waoterkraon zit veul sjars achter druk (Anl) 2. afstand, mars (Kop van Drenthe) Dat was een heile sjars (Row) 3. last (Kop van Drenthe) Dat is zwaor, daor hej een heile sjars an (Nor)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
sjar , sas , sjas, sjars , vaart, gang; sjats (O.-Veluwe); de s (j)as erin zetten.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal