elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: slaperij

slaperij , sloaperei , (slaperij); zie: liggerei.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
slaperij , sloaperai , zie woonderai .
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
slaperij , slaoperij , de , slaapgelegenheid Wij hebt niet zoveul slaoperij daw zoveul volk hebben kunt (Sti)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
slaperij , slaoperi’je , zelfstandig naamwoord , de 1. het slapen 2. wat nodig is om op, onder te kunnen slapen, bed en beddegoed, gelegenheid om te slapen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal