elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: slechtvol

slechtvol , slichtvol , juist tot den rand vol.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
slechtvol , slichtvol , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , helemaal vol Dat spintvat is slichtvol afgestreken vol (Emm)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
slechtvol , slichtvol , slichtevol , bijvoeglijk naamwoord , afgestreken vol, tot aan de rand gevuld
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal