elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: slempen

slempen , slampen , voor: drinken, veel drinken, van kinderen; woater slampen = veel water drinken, bv. bij ʼt eten. “Bij ʼt vuur te smoken en te dampen, En oet verveling koffie slampen.”
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
slempen , slempen , slemmen , een gat, riool, enz. dicht slempen = met zand vullen en dat geheel met water verzadigen. Door stortregens worden dikwijls de voren met zand gevuld, ze slempen dicht, wat natuurlijk ook op lichte kleigronden plaats heeft. Ook de fondamenten van gebouwen worden dikwijls op eenʼ aldus geslempten bodem gemetseld. Oostfriesch slemmen = door middel van met water verzadigd zand een grondslag leggen: dat fundament mut êrst bit up de faste grund ûtgrafen un den mit sand inslemmd worden. Hoogduitsch Schlamm = met water vermengde grond; schlämmen = het fijne van het grovere zand (enz.) afzonderen, ziften door het bij herhaling opgieten van water, bv. om slijk van zand, of omgekeerd, zand van slijk te zuiveren.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
slempen , slempen* , vergel. Nederlandsch slibben, Hoogduitsch schlämmen, schlemmen.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
slempen , slempen , zwak werkwoord, overgankelijk , slempen Wij moet de fondementen nog slempen (Sle), Vroger worde een huusplaatse vake mit rood zaand dicht eslempt (Hgv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
slempen , slempen , slemmen , werkwoord , slempen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal