elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: konkelen

konkelen , konkelen , (werkwoord) , 1) de opbrengst van heimelijk verkochte producten versnoepen. Hiervan heeft men konkel voor eene snoepachtige babbelvrouw; 2) bij buren babbelen enz.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
konkelen , konkelen , (intransitief werkwoord) , koffij drinken, een kopje gebruiken. We zullen konkelen, het is konkeltijd, het is tijd een kopje te nemen.
Bron: Bouman, J. (1871), De Volkstaal in Noordholland, Purmerend.
konkelen , konkelen , Ruilhandel drijven onder kinderen. Konkelspül, gekonkel, konkelderîje, bekonkelen. (Zie van Dale op: konkelarij en bekonkelen.) Het werkwoord bet. eig.: spinnen. Onder ʼt spinnen werd nog al eens een kopje koffie gezet en gebabbeld.
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
konkelen , konkelen , (kònkǝlǝ) , (zwak werkwoord, intransitief) , Halfelven, koffie drinken tussen het ontbijt en het middagmaal. Het konkelen is tegenwoordig hoofdzakelijk nog bij boeren in gebruik. || Toe ik binnen kwam, zatte (zaten) ze te konkelen. – Evenzo elders in N.-Holl. (Navorscher 6, 361; Taalgids 6, 309; BOUMAN 59). Zie over het woord DE JAGER, Schijnbare Freq. 58 en Taal-en Letterb. 2, 306 vlgg. – Vgl. konkelpot, konkeltijd, koffiekonkel.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
konkelen , konkelen , Ruilhandel drijven onder kinderen. Konkelspül, gekonkel, konkelderîje, bekonkelen. (Zie Van Dale op: konkelarij en bekonkelen.) Het ww. bet. eig.: spinnen. Onder het spinnen werd nog al eens een kopje koffie gezet en gebabbeld.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
konkelen  , kônkele , verdraaien (fig.).
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
konkelen , konkele , werkwoord , 1. Konkelen, in stilte bepraten, roddelen. 2. Gezellig babbelen. 3. Koffiedrinken en een of meer boterhammen of een plak koek eten tijdens de ochtendschaft. Deze betekenis heeft zich ontwikkeld uit de onder 2. genoemde.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
konkelen , konkeln , zwak werkwoord, onovergankelijk , (Zuid-Drenthe, Kop van Drenthe, Midden-Drenthe) = 1. konkelfoezen (Midden-Drenthe, Zuid-Drenthe) Die zit daor wat met mekaar te konkeln, wat hebt ze te flustern (Sle) 2. niet opschieten (Midden-Drenthe, Zuid-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, noord) Dat meinse konkelt maor wat an, maor opscheten is der niet bij (Bei), Zie konkelt in het ronde ze schieten niet op (Sle) 3. schaften (Kop van Drenthe) Jonges wai gaot even konkeln (Eev) 4. koken Het water konkelde in de ketel (Hgv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
konkelen , konkeln , zwak werkwoord, onovergankelijk , (Zuidwest-Drenthe, zuid) = spel, waarbij men probeert een blok met geld erop om te gooien. Het spel werd ook op het ijs gespeeld, z. ook blokgooien, klobbegooien
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
konkelen , koenkelen , koenkelfoézen, kónkelen , 1) (koenkelen, koenkelfoézen) slinkse plannen smeden; 2) (koenkelen, koenkelfoézen) draaien, 3) (kónkelen) koffiedrinken, de buurvrouwen heimelijk op de koffie vragen, op verkwistende wijze huishouden.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
konkelen , konkelen , zie konkelefôêzen
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
konkelen , koonkele , werkwoord , koonkelde, gekoonkeld, koonkelenterre , konkelen , VB: Dat koonkele van dy twie dat sjtryt mich éch tiënge.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
konkelen , kônkele , bekônkele , plannen smeden
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
konkelen , kônkele , wat aanrommelen
Bron: Gast, C. de (2011), ’t Boekske van de Aolburgse taol, Wijk en Aalburg: Stichting behoud Aalburgs dialect.
konkelen , kónkele , kónkelt, kónkeldje, gekónkeldj , konkelen
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal