elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: smarten

smarten , smarten , (zwak werkwoord) , Rieken naar smart; van onzindelijke personen, maar ook wel als eigenschap van sommige lieden. Zie smart. || Zet het raam open: wat smart de werkster weer.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
smarten , smarten* , bij v. Dale (nevens: smerten) = schrijnen, ontvellen.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
smarten , sjmarre , werkwoord , sjmarde, haet gesjmart , slaan. Hae kreech ze vies gesjmart: hij kreeg een behoorlijk pak slaag.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
smarten , smarten , smaarten , zwak werkwoord, onovergankelijk , Ook smaarten (Midden-Drenthe, hy:Noord-Drenthe) = 1. pijn doen, schrijnen Het smart mij tussen de teeien deur het zwiet (Dwi), Ik was vallen en har de kneeien rauw; het begunde slim te smarten (Eex), Het smart mij under de börst gezegd door een vrouw (Sle) 2. rotten, bederven (Zuidwest-Drents zandgebied, Noord-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid) Wij moet dat gres even umgooien, want het aander gres begunt er under al te smarten (Hijk), Dai bonke mos der aaltied uut, want anders wol dat om dai bonke tou wel is begunnen te smarten het vlees rond dat bot kon wel eens bederven (Vtm), z. ook smetten
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
smarten , smârtn , verdriet geven. ’t Kan mien smârtn, dâk niet eerder inegreepm hebbe.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
smarten , smatten , smetten , werkwoord , 1. smarten: van de huid, van wonden in de huid 2. (van gras) broeien en daarbij licht gaan rotten en verkleuren
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
smarten , sjmerte , werkwoord , sjmerde, gesjmert , schrijnen , VB: Dy braandblaor sjmert mich.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal