elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: snood

snood , snood , sneu; (zie ald.) = schrander, verstandig. Friesch sneu, snoode = schrander, gevat, loos, in goeden zin; Geld. sneu = slim, gevat, afgericht; Neders. snöde, snöe = gevat, loos, behendig, en volgens het Brem. Nieders. Wbk. een OSaks. woord, van het AS. snotor, snoter = wijze; snytro = wijsheid; ONoorsch snotra = de wijze, verstandige; Goth. snutrs.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
snood , snoode , schrander, alleen in: zit ’n snoode kop op, of: ’n snoode kop hebben = een schrandere bol zijn; Drentsch sneu = schrander, slim, loos; Friesch sneu, snoode = schrander, gevat, loos, in goeden zin; Geldersch sneu = slim, gevat, afgericht; Nedersaksisch snöde, snöe = gevat, loos, behendig, en volgens het Brem. Neders. Wbk. een Oud-Saksisch woord, van het Oud-Saksisch snoter, snotor = wijze; snytro = wijsheid; Oud-Noorsch snotra = de wijze, verstandige; Gothisch snutrs = wijs. – Zou men hier niet liever aan snijden, waarvan ook: snedig, en: ter snee, hebben te denken? Vgl. ook: sneu.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
snood , snoode* , vergel. snöt *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
snood , snood , schrander, slim
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
snood , snoôd , bijvoeglijk naamwoord en bijwoord , Ook: onvervaard, gevat (verouderd).
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
snood , snood , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , (dva) = schrander
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
snood , snood , bijvoeglijk naamwoord , snood: snugger, schrander
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal