elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: spinnenvoeten

spinnenvoeten , spinvoeten , (zwak werkwoord, intransitief) , Spartelen, stuiptrekken, met benen en armen in de lucht zwaaien. || Hij leit te spinvoeten (van een jongen die bij een vechtpartij onder ligt, van iemand die ligt te krimpen van pijn, enz.). – Men vindt spinnevoeten ook bij oudere Holl. schrijvers (vgl. DE JAGER, Freq. 2, 615) en het wordt nog vermeld door HALMA en WEILAND. Thans is het woord ook nog gebruikelijk in Gron. (spinnevoutjen) en Oost-Frl. (spinnefoten of spinnebênen); zie MOLEMA en KOOLMAN. Evenzo in Friesl. spinfoetsje. Daarnaast vindt men spillevoeten (b.v. bij BREDERO, Stommen Ridder 593), welke vorm volgens VAN DALE nog in Z.-Nederl. bekend is.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
spinnenvoeten , spinnevoutjen* , bij v. Dale: spinnevoeten.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
spinnenvoeten , spinnevootn , werkwoord, zwak , stuiptrekken
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
spinnenvoeten , spinnevoten , stuiptrekken.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
spinnenvoeten , spinnevoeten , uitgeput zijn.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
spinnenvoeten , spinnevoetn , het maken van de laatste stuiptrekkingen.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
spinnenvoeten , spinnevoeten , spinvoeten , werkwoord , liggen spartelen, op z’n rug of zij liggen en z’n benen/ poten spartelend bewegen (bij een gevecht)
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
spinnenvoeten , spinvoete , werkwoord , stuiptrekken (Tilburg en Midden-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal