elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: spoelkom

spoelkom , spoulkōm , spuilkōm, spuilkoeme , kom om uit te drinken, melkkommetje, koffiekommetje, enz.; verkleinwoord: spoulkōmke, spoulkōmmechie, spuilkoemke, kōmke, kōmmechie. (v. Dale: spoelkom = kom tot uitspoelen, schoonmaken van kopjes, schoteltjes, enz. Hiervoor heeft het Groningsch: waskōm of waskoeme (waschkom.))
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
spoelkom , spuilkoem* , ʼt Nederlandsch spoelkom, met gewijzigde beteekenis.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal