elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: Stadstafel

stadstafel , stadstafel , (in geschrifte) = stadsgebied, eigenlijk de buitenwijken der stad Groningen. Publicatie, September 1893: “De Voogden van het Roode of Burger Weeshuis herinneren, dat, ingevolge publicatie van Burgemeesteren in dato den 15 Juni 1816, alle mannelijke leden van het Hervormd Kerkgenootschap, wier vaders geen recht op dit gesticht hebben, en voor de kinderen, welke hun zullen geboren worden, dit Recht begeeren te winnen, verplicht zullen zijn (enz.), onder voldoening van zestig guldens voor diegenen, welke in deze stad of derzelver tafel geboren zijn, vijfenzeventig gulden voor hen die buiten deze stad en derzelver tafel geboren zijn,” enz. Zie ook Hs. Kremer II druk, 1 St. bl. 91 en 102. Het woord is thans verouderd.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
Stadstafel , Stadstafel , de buitenwijken der stad Groningen; het woord is thans verouderd. Zie: Kremer, Beschrijv. d. Prov. Gron. IIe dr. I 91, 102:
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal