elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: sterk

sterk , sterk , zich te sterk maken, meer doen dan men eigenlijk kan.
Bron: Ballot, A. (1870), Eigenaardigheden van het Twentsche dialect, uitgegeven in 1968, Hengelo.
sterk , staark , (bijvoeglijk naamwoord) , sterk.
Bron: Gallée, J.H. (1895), Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect, aanhangsel Twents
sterk , stark , (bijvoeglijk naamwoord) , sterk.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
sterk , stark , sterk. Voor: personen; wie bin vief stark = wij zijn met ons vijven; houveul stark bin ie? = hoe groot is uw gezelschap, ook: hoeveel broeders en zusters zijt gij te zamen? wie bin nijt genōg stark = ons aantal (bv. werkvolk) is niet groot genoeg, is onvoldoende. Eigenlijk zooveel als: wij zijn vijf man sterk; ’t woord komt hier geheel in plaats van het collectief substantief. Zie ook: dik, en: fel; voor: krachtig, vruchtbaar, van landerijen; de grond is stark genōg veur zoo’n vrucht, bv. voor gerst of koolzaad.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
sterk , sterk , stark , (bijvoeglijk naamwoord en bijwoord) , Daarnaast stark. Zie de wdbb. || Stark touw. Een starke wind. – Vgl. duivelssterk.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
sterk , stark* , wie binʼ nijt genög stàrk = ons aantal is onvoldoende.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
sterk , staik , stäiker, stäikst , sterk
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
sterk , stoark , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , 1 sterk, 2 ranzig. Wo stoark zi’w, met hoeveel man zijn we?
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
sterk , staark , sterk
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
sterk , sterk , stark , bijvoeglijk naamwoord en bijwoord , in de zegswijze ik maak me sterk, dat ..., ik acht het zeer waarschijnlijk, dat ... | Ik maak me sterk, dat ie de kluit belazert. – Sterk? … ’n Ons thee in ’n kloin keteltje, da’s sterk, schertsreactie en woorspeling op de opmerking ‘da’s sterk’.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
sterk , sjtėrk , bijvoeglijk naamwoord , sjtėrker, sjtėrkste: sterk. Zoo sjtėrk wie doezent man: erg sterk. Sjtėrk, dat ich dich hie trėf: dat ik jou hier nou tref. Sjtėrke booter: sterke boter.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
sterk , stark , staark , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , (Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid). Ook staark (Zuidwest-Drenthe, noord, Kop van Drenthe, Veenkoloniën) = 1. sterk, krachtig Dat is een starke kèrel, die hef marg in de botten (Bei), Het ies is nog niet stark genog (Klv), Die man is staark in de aarms (Eex), Hij is zo stark as een bère (Bei), ...een peerd (Pdh), ...een os (Dal), ...as bedörven mosterd (Eev) 2. frappant Wat die daor vertelde, was ok een stark staaltien! (Sle) 3. met aandrang, hevig Umdaj zo stark neugt, za’k nog mar een burreltien nemen (Dwi), Hij is een starke roker (Odo) 4. sterk van geur of smaak Det spel maj wel holden, det is zo stark (Koe) 5. in getal Ze kwamen mit vief man stark opzetten (Noo)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
sterk , stèèrk , sterk. dè’s unnen stèèrken mins, dat is een sterke man.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
sterk , stärk , sterk
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
sterk , stârk , 1. sterk. ’n Stârk peerd. Stârk van gestel is hie nooit ewes. Met stârke drank muj verzichteg wèèn. 2. zuur, bedorven. De botter is stârk ewordn.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
sterk , stark , staark , bijvoeglijk naamwoord , 1. krachtig, tot het ontwikkelen van veel kracht in staat 2. met geestelijke kracht, stabiel 3. met een goed weerstandsvermogen, veel kunnende dragen of verdragen 4. duurzaam, niet snel aan slijtage onderhevig 5. hevig, zich met kracht voordoend, bijv. d’r stark over daenken serieus overwegen 6. bedreven, bijv. Liegen, daor is hi’j stark in 7. kras, met de schijn van overdrijving, bijv. starke stokken opvallende, krasse zaken 8. (van stoffen) geconcentreerd, bijv. starke koffie, starke draank sterkedrank, wat starks iets sterks, een borrel 9. (van reuk, smaak of een gewaarwording daardoor) erg pittig, krachtig, prikkelend 10. in een flinke of aanzienlijke hoeveelheid
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
sterk , sjtérk , bijvoeglijk naamwoord , sterk , sjtérk Zw: Dat ês e sjtérk sjtök ién 'n aw brook: gezegd wanneer men twijfelt aan iets dat verteld wordt.; alcoholpercentage (een hoog alcoholpercentage hebbend) sjtérk
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
sterk , nie stèèrek , zwak
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
sterk , stèrrek , flink, sterk
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
sterk , staark , sterk.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
sterk , stärk , (bijvoeglijk naamwoord) , sterk.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
sterk , stèèrk , krachtig, sterk , Dè’s ’n stèèrk stuk in ’n kôj bóks. Dat is een sterk stuk in een slechte broek. Dat is een ongeloofwaardig sterk verhaal.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
sterk , sterk , ranzig (spek).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
sterk , stêrk , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , sterk
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
sterk , stèèrk , stèèrek, stèèrik , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , sterk; Dialectenquête 1876 - stèrrek (è = scherplang); DANB hij hee veul pròts omdètti stèèrek is; Cees Robben – [Onderwijzer tegen leerling] Gij Pietje.. de drie trappen [van vergelijking] van sterk.. ..stèèrik, mister.. onnut stèèrik en ’t pèèrd van Jantje Groenen, mister... (19700821); Cees Robben – Hij’s onnut stèèrik... dieje Jan.. (19600226); Cees Robben – Hoe steèrik? ’n Pond thee op ‘n pötje, des stèèrik!! (19861205); WBD 'stèrrək' (II:1057) - sterk; Frans Verbunt - zo stèèrk as en lèère broek meej un èèzere kónt; WBD III.1.2:184 'nie stèèrk' = zwak van gezondheid; WBD III.1.3:17 'sterke stof' = lap; A.P. de Bont, Dialekt van Kempenland, 1962 - stä.rək, bnw. en bijw. 'staerk' - sterk; Leo Goemans - Leuvens taaleigen (1936) - STERK – stè:rək bn (-ər, -stə); Cornelissen & Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch dialect; 1899 - STERK bvw. -fr. fort; ook: ranzig.
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal