elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: stinkhout

stinkhout , stinkholt , bitterzoet; v. Hall. Vgl. kraibessen.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
stinkhout , stinkholt* , zie ook kraibessen *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
stinkhout , stinkholt , het , (Zuidwest-Drenthe) = hout van vogelkers, vuilbomenhout of wilde sering Stinkholt is er nog veule in de bossen, mar het wordt de leste tied een bult ekapt (Hav), Stinkholt of bospest (Wsv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
stinkhout , stinkhoolt , zelfstandig naamwoord , et 1. vogelkers 2. sporkehout 3. bitterzoet 4. wilde sering
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal