elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: stoelklok

stoelklok , stoulklok , stoulklokke , (stoelklok) = ouderwetsche soort van huisklok, zonder kast. De in burgerwoningen meest voorkomende klok heet kastklok, ook: halve kastklok, (de zoogenaamde Friesche klok); stoande klok is eene tot aan den vloer bekleede klok.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
stoelklok , stoulklok* , vergel.: klokstoul .
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal