elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: stok bij de deur

stok bij de deur , stok bie deur! , (bladz. 63); bij v. Dale (4e druk) in voce “deur”: de stok staat achter de deur = hem of haar wacht thuis geen prettige ontvangst.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal