elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: stopverf

stopverf , stokvarf , stokvarve , stopverf; Oostfriesch stokfarfe. Vgl. stoepert.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
stopverf , stòkvarve , (vrouwelijk) , Stopverf.
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
stopverf , stokverf , stopverf , (zelfstandig naamwoord onzijdig) , Daarnaast stokvorf. Stopverf. || Ik heb ’en stuk stokvorf ’ekregen van de schilder. – Evenzo zegt men in het Stad-Fri. stokferf, in Gron stokvarf (MOLEMA 407), in Oost-Friesl. stokfarfe (KOOLMAN 3, 325), te Oud-Beierland stokvurref (OPPREL 86).
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
stopverf , stokvarf* , “stokverf” ook wel elders.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
stopverf , stòkvarve , (vrouwelijk) , Stopverf.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
stopverf , stokverf , stopverf.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
stopverf , stokvurf , zelfstandig naamwoord de , Variant van stopverf.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
stopverf , sjtokverf , vrouwelijk , stopverf.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
stopverf , stopverve , stopverf.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
stopverf , stopvarf , stokvarf , de , Ook stokvarf = 1. stopverf Ik moet veur dat glas wal even wat stokvarve hebben (Wee), De stokvarf valt veur de roeten weg (Dal), (fig.) Hie hef de stokvarve ok niet uutvunden is dom (Nam) 2. stamppot bruine bonen met aardappels (Zuidoost-Drents veengebied, Midden-Drenthe)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
stopverf , stòkvärve , stòpvärve , stopverf
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
stopverf , stòpvärve , zie stòkvärve
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
stopverf , stokvârve , stopverf.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
stopverf , stopvarve , stopvaarve, stokvarve , zelfstandig naamwoord , de; stopverf
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
stopverf , stokvurrew , zelfstandig naamwoord , stokvurrewe , [O] stopverf Ook stokvurrow
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
stopverf , stokvärve , zie: stopvärve.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
stopverf , stopvärve , (zelfstandig naamwoord) , stopverf. Zie ook: stokvärve (verouderd).
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
stopverf , stokvaaroew , zelfstandig naamwoord , stopverf (West-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
stopverf , stopvèrf , stokvèrf , (vrouwelijk) , stopverf
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
stopverf , stokvèrf , stopverf
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
stopverf , stokverf , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , stopverf
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal