elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: terugtasten

terugtasten , terugtasten , terōgtasten , (in geschrifte), bij eene openbare verkooping, verhuring of aanbesteding een ander dan den hoogsten bieder of laagsten inschrijver den toeslag geven of het werk te gunnen. Verkoopers en aanbesteders behouden zich altijd het recht voor om terug te tasten.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
terugtasten , terugtasten , op den vóórlaasten bieder = hem den koop toewijzen.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal