elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: toe maar

toe maar , toumoar! , als tusschenwerpsel om eene verwondering uit te drukken, zooveel als: wel wel! he! bravo!; zóó moet het gaan, dat is koren op uw molen! altijd in gunstigen zin.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
toe maar , toumoar!* , deze beteekenis ook elders.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
toe maar , toa má , in orde, good.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1993), Zò bót ás en hiëp. Plat Hôrster, Horst.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal