elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: tweeder

tweeder , tweider , tweiders, tweidert , zie: eerstert. Zie: twei.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
tweeder , tweider , tweidert , de tweede in rang: tweider an beurt; zie eerstert * (bldz. 516.)
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal