elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: twijfelaar

twijfelaar , twiefelder , twiefeloar , (twijfelaar) = eene zaak die onbeslist, nog twijfelachtig is, eene niet uitgemaakte zaak, iets wat door den tijd moet uitgewezen worden; zie ook: molvanger.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
twijfelaar , twijfelaar , (zelfstandig naamwoord mannelijk) , Zie de wdbb. – Ook: een ledikant dat het midden houdt tussen een een- en een tweepersoons.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
twijfelaar , twiefelder* , vgl. “twijfelaar” bij v. Dale.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
twijfelaar , twievelder , twijfelaar = kuiken waarvan men lange tijd niet weet of het een haan of een hen is
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
twijfelaar , twiefelaar , de , twiefelaars , 1. twijfelaar Het is een twiefelaar, hij wet nooi wat e wil (Bov) 2. soort bed Gelukkig dat zien vrouwe gien dikkerd is, want aj ’t mij vraogen is dat ledikant een twiefelaar groter dan éénpersoons en kleiner dan tweepersoons (Mep), z. ook twiefelder
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
twijfelaar , twiefelder , de , twiefelders , 1. turf met een tussenmaat (Zuidoost-Drenthe, Veenkoloniën) Twiefelders waren törven tuschen de kleine en de grote maote ien (Bov), Twievelders weurden stoken gedurende 2-3 weken nao de langste dag (Bco), In het Compas weurden twievelders stökken (Scho), ook Aj törf in de rink deuden en het was mooi weer, dan was het goed, maor as het gunk vriezen, weurden het smoezen. Dan waren het twiefelders, d.i. törf, die te late egraven is (Zdw) 2. velg om een wagenwiel (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe) Ze zegt hier een breeie velling, een twiefelaar en smalle vellings (Hijk), Twiefelders bint raoder van 8 cm breeid (Eex) 3. twijfelgeval Een twiefelder is hier een dier dat dekt is, mor wat niet zeker is dat e drachtig is (Hijk), z. ook bij twiefelaar
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
twijfelaar , twiefelaar , 1. twijfelaar; 2. een koe waarvan men niet weet of zij draagt
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
twijfelaar , twiefelder , twiefeler , zelfstandig naamwoord , de; twijfelaar
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
twijfelaar , twiéfeler , zelfstandig naamwoord mannelijk , twiéfelerre/twiéfelers , twiéfelerke , twijfelaar , VB: 't Ês altiéd 'nnen twiéfeler gewès, 'r kênt zich noets dissedere.; ledikant (bep. ledikant) twiéfeler (laatste lettergreep is betoond) VB: 'nnen twiéfeler zit tössje 'n èinpersoens en e twiepersoensbed ién.; broek (tussen lang en kort) twiéfeler (laatste lettergreep is betoond) VB: 'nnen twiéfeler kaom tot oonder de kneej.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
twijfelaar , twiefelaer , (zelfstandig naamwoord) , 1. twijfelaar, iemand die twijfelt; 2. ledikant dat het midden houdt tussen een één- en tweepersoons.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
twijfelaar , twiefelieër , (mannelijk) , 1. persoon die twijfelt 2. ledikant dat het midden houdt tussen een- en tweepersoons
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
twijfelaar , twie~felaer , twie~felaers , twijfelaar
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal