elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: uitkammen

uitkammen , oetkemmen , uitkammen, fig. in: iemand ’t hoar oetkemmen = den mantel uitvegen, hem duchtig doorhalen. – Oudtijds kem, voor: kam, ook nog in sommige deelen van ons land; bij v. Dale: kemmen = kammen.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
uitkammen , oetkemmen* , van “kem”, het verouderde Nederlandsche woord voor: kam, dat men nog in sommige streken hoort; hier luidt het echter altijd kam, kaam of kamme.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
uitkammen , oetkemmen* , Ook = ontkiemen, waarvoor ook oetkimmen, vergelijk het Nederlandsche “kenen.” Bij v. Dale wel het werkwoord kemmen.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
uitkammen , oetkammen , zwak werkwoord, overgankelijk , uitkammen Zij mot zuch het haore beter oetkemmen (Bco), Zij hebt de hiele buurte uut ekamd, mar der is niks te veurschien ekomen (Bro), De jaogers zulden het bos even oetkammen (Eel)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
uitkammen , uutkammen , uutkemmen , werkwoord , 1. het haar kammen 2. met een rietkamme door het riet kammen 3. met een wolkam bewerken 4. grondig doorzoeken van een gebied, streek 5. grondig onderzoeken om het fijne te weten te komen 6. in iene uutkammen op alle mogelijke manieren uithoren, om zoveel mogelijk te weten te komen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
uitkammen , [uitkammen] , oetkeime , uitkammen , De krolle oetkeime.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal