elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: voort dadelijk

voort dadelijk , vōrtdoadêlk , vōtdoadêlk , versterking van: dadelijk, terstond; mōst vōrtdoadêlk komen = op slag; eigenlijk een pleonasme; ook Drentsch.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
voort dadelijk , vōtdoadelk , dadelijk, onmiddellijk: pleonastische versterking.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
voort dadelijk , votdaolik , votdaodelik, votdaoliks , bijwoord , direct, onmiddellijk
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal