elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: wachthouden

wachthouden , wachthollen , zie: woakhollen.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
wachthouden , wachthollen , woakhollen , in: wel zel mörn wachthollen? = wie zal morgen ʼt eerst opstaan en zorgen, dat de anderen gewekt worden?
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal