elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: wapen

wapen , waopen , (onzijdig) , waopens , wapen.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
wapen , woapen , voor: geslachtsdeel als onderscheidingsteeken. Van een manwijf zegt men: zij het ’n verkeerd woapen. Staat hier voor: blazoen; woapens (zonder enkelvoud), in: vroug in de woapens (= in ’t splijt) wezen = vroeg opstaan en voor de dagtaak gereed zijn; zij ’s altied vroug in de woapens, zegt men o.a. van eene boerin die omstreeks vier uur opstaat om voor het karnen, het mesten van kalveren, enz. te zorgen; ’t is stilstand van woapens, zegt men in een winkel als de groote drukte vooreerst voorbij is.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
wapen , woapens* , ook in: stilstand van woapens, schertsend voor: rust, kalmte, weinig vertier na voorafgegane drukte.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
wapen  , waope , wapen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
wapen , waopen , onzijdig , wapen
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
wapen , waope , onzijdig , waopes , wapen; hakbijl. Eeme ’t Zittesj waope gaeve: iemand een pak ransel geven.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
wapen , waopen , wapen , het , waopens , Ook wapen (Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid) = 1. wapen Hij hef altied een waopen in de buze (Dwi), Het waopen van de misdaod is nooit vonden (Gie), In de oorlog mus alles under de wapens (Zwig), (fig.) Alles was in de wapens, ...waopens het hele dorp was op de been (Sle), Jonges, in de waopens opschieten (Hol), Hij hef aordig ziek west, mor hij is weer in de wapens (Hoh), Hie hef een jaap had met het Runer wapen met een mes (Sle), Die hef het Runer wapen op de bek (Hav), ...het waopen van Smilde... litteken van een snee met een mes (Ktv), z. ook geweer
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
wapen , wopie , wapen.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
wapen , waopen , wapen
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
wapen , waopm , wapen.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
wapen , waopen , zelfstandig naamwoord , et 1. wapen, strijdwerktuig 2. familiewapen, gemeentelijk wapen enz., blazoen; et waopen van Runen/Drenthe litteken van een mes op iemands gezicht (door vechten)
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
wapen , waope , zelfstandig naamwoord onzijdig , waopes , - , wapen , VB: Zoonder vergönning maog m'r gèi waope ién 't hoés hebbe. VB: 't waope van de aw gemejnte Groéselt wäore dry roej böl op 'nne goûwen aachtergroond.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
wapen , waape , wapen
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
wapen , waopen , (zelfstandig naamwoord) , wapen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
wapen , waope , (onzijdig) , waopes , wapen , In ’t waope van Thoear stuit de H. Michaël.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
wapen , waopen , zelfstandig naamwoord , waopens , wäöpenke , wapen
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
wapen , waope , zelfstandig naamwoord, onzijdig , waopes , wapen
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
wapen , waope , zelfstandig naamwoord , wapen; Kees en Bart (krantenrubriek in Groot Tilburg, ca. 1935) - 'waopen', 'waopens'; gez.Pierre van Beek - Ze heeget hoog in der waopes - is nogal hoogmoedig (Tilburgse Taalplastiek 174)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
wapen , waope , waopes , wapen
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal