elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: wegmaken

wegmaken , wegmoaken , herstellen van wegen; de arbaiders bin an ’t wegmoaken.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
wegmaken , wegmoaken* , (bldz. 577) wordt ook elders gebruikt; vergel. biemoaken en bij v. Dale “weg zijn” = bezwijmd zijn.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
wegmaken , wégmaoke , a/ kwijtmaken b/ onder narcose brengen.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
wegmaken , wegmaken , sterk, zwak werkwoord, overgankelijk , 1. wegmaken Die het wegmaakt hef, möt het ok mor weer opzuken (Sle), z. ook vortmaken 2. (wederk.) verdwijnen (dva) Maok dij weg vriendelijke raad van meisje tot jongen
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
wegmaken , wegmaeken , werkwoord , 1. onder narcose brengen 2. een weg herstellen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
wegmaken , wegmake , werkwoord , maaktj weg, maakdje weg, weggemaâkdj/weggemaakdj , 1. zoekmaken, verloren doen gaan ook kwiet make 2. emes wegmaken – iemand onder narcose brengen
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
wegmaken , wegmake , wegmake, zich , werkwoord , maaktj weg, maakdje weg, weggemaâkdj/weggemaakdj , zich uit de voeten maken, maken dat men wegkomt; maak dich eweg! – maak dat je wegkomt! zie ook eweg
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
wegmaken , wègmaoke , zwak werkwoord , wègmaoke - mòkte wèg - wèggemòkt , wegmaken, doen verdwijnen; Pierre van Beek - ónder narcose brengen van een patiënt; ook in tegenwoordige tijd vocaalkrimping: gij/hij mòkt wèg; Cornelissen & Vervliet - Idioticon van het Antwerpsch dialect - 1899 - WEGMAKEN (ook: eweg-) zijne goederen vermaken aan personen die geene bloedverwanten zijn.
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal