elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: welk voor

welk voor , wekveur , welke; wekveur van dei baiden heb ie ’t lijst? Staat voor: welkveur, welkveurent = welk voor een, of: eene. Vgl. waffer, en wel 1.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
welk voor , wekveur , wekveurnt (letterlijk “welk voor”) zie: watveur .
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal