elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: welterusten

welterusten , welterusten , nachtmit’nkander (zie aldaar); ’t eerste van meer beschaafden en ook elders gebruikelijk.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
welterusten , welterusten* , ook elders, gemeenzaam.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
welterusten , truste , welterusten.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
welterusten , truste , trusten , verkorting van welterusten. | Truste(n), sleip lekker.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
welterusten , truste , welterusten.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
welterusten , welterusten , weldrusten, weltrusten , tussenwerpsel , goedenacht, slaap lekker
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
welterusten , truste , bijwoord , welterusten Truste hoor! Welterusten, hoor!
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
welterusten , truste , welterusten
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
welterusten , truste , welterusten
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal