elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: werkzaam

werkzaam , warksoam , voor: werkelijk, bewerkelijk.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
werkzaam , warkzaam , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , 1. werkzaam Hij was aaid een warkzame man west (Sle) 2. bewerkelijk, veel werk vragend (Midden-Drenthe) Het oetplanten van margkool was slim waarkzaom (Eex), z. ook waarkzuchtig
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
werkzaam , wärkzaam , werkzaam
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
werkzaam , warkzem , bijvoeglijk naamwoord , werkzaam: werkend, arbeidend
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal