elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: wijderweidig

wijderweidig , wiederwaidîg , zeer verspreid, ver uiteen liggend, bv. van boerderijen gezegd, en zooveel als: als verwaaid daar liggend. Ook = uitgestrekt, naar verschillende kanten zich uitbreidend: de gemijnte Veendam ligt zoo wiederwaidîg.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
wijderweidig , wiederwaidig* , (blz. 578) vormt een tweede, geheel andere, beteekenis dan het op blz. 472 opgegeven woord.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal