elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: windsel

windsel , winsels , winsel, wiensel , het Vlas-Warkruid, Cuscuta epilinum; v. Hall Neerl. Plantensch. bl. 149.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
windsel , windsel , zie: duvelsnaigoarn, en: vogelwikken.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
windsel , windsel , zie duvelsnaigoarn * en vogelwikken * (blz. 575.)
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
windsel , woinsel , zelfstandig naamwoord de/’t , Het windsel (verouderd).
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
windsel , windsel , wiendsel , het , windsels , (Zuidoost-Drenthe, Noord-Drenthe). Ook wiendsel (Zuidwest-Drenthe) = 1. verband Hie har een windsel um de knie (Oos), Doe mar een schoon windsel um de haand (Klv) 2. akkerwinde of haagwinde, Convolvulus sepium (Kop van Drenthe, Zuidwest-Drenthe) Wiendsel in de rogge is de algemiene benaeming vèur wikkesoorten; het was lastig goed bij het wellen (Dwi), Hagewinde nuim wai windsel of pispotten (Eev), z. ook winde 3. kamperfoelie, Lonicera periclymenum (Zuidwest-Drenthe, noord) De kamperfoelie nuumde wij wiendsel en de bloemen ervan papezoegers (Wsv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
windsel , wiensel , zelfstandig naamwoord , et 1. windsel, nl. als band om een bos riet of als plant of deel daarvan dat zich om iets slingert 2. gewonden verband 3. (mv.) warkruid
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal