elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: wipkar

wipkar , wupkoar , wupkoare, wipkoar , in geschrifte wipkar, Nederlandsch tuimelkar, stortkar; soort van voertuig met drie raderen waarvan men de bak kan laten wippen (= wuppen), tuimelen. Te Warfhuizen boeldag o.a. van: “1 boerenwagen, wipkar”, enz. (1867). “Het paard werd schichtig, ging op hol en stortte met wipkar en al in het Emelenzer-Maar” (Garrelsweer 1869). Hoogduitsch Wuppe. Zie: koar.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
wipkar , wupkoar* , Nederlandsch: tuimelkar, stortkar; Hoogduitsch Wuppe.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
wipkar , wipkoare , wipkar, kiepkar.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
wipkar , wupkar , wupkaor , de , Ook wupkaor (Kop van Drenthe) = wipkar Met de wipkar gung wai hen te melken (Row), Wij moet die wupkar even kippen (Sle), Op een wupkarre gungen tien mudde eerpels (Ros), De wupkarre kuj zo makkelijk drèeien (Koe), Do de korre kwam, gung de wupkarre weg (Bov), z. ook stortkar
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
wipkar , wipköre , wipkaore , zie körewip
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
wipkar , wipkarre , zelfstandig naamwoord , de; wipkar
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
wipkar , wipköre , (zelfstandig naamwoord) , eenassige mestkar.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal