elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: Woldstreken

Woldstreken , Woldstreken , hieronder wordt zoowel Duurswold verstaan als zuidelijk Westerwolde, alsmede Langewold* en Vredewold; de laatstgenoemde streek noemt men in ’t Westerkwartier ook de Wolden, den Woldkant of de Woldstreek, (Kremer, Beschr. van Groningen, IIe druk, 2e stukje bldz. 68, of bldz. 180 van de uitgaaf van 1839 in één deel); vergel. ook wold * (bldz. 580.)
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal