elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: wonen

wonen , wónen , (zwak werkwoord) , wonen.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
wonen , wonên , voor: dienen, als dienstbode thuis zijn; bie wel hestoe verleden joar woond? = bij wien (of: - wie) hebt gij het vorige jaar gediend? zij het doar al lank woond = zij heeft bij die menschen al jaren lang gediend; hij woont bie de boer = hij is boerenknecht – ik wijt hōm nijt wonen, ook: - te wonen = zijne woning zou ik u niet kunnen aanwijzen; ook elders in gebruik. Ook = woning, meervoud wonins; bin twei wonins (of: koamers) in dat hoeske, d’r wonen twei hoesholns in (of: ien)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
wonen , wonen , weunen , (zwak werkwoord, intransitief) , Zie de wdbb. || Je weune om de Zuid, niet? – Vgl. woon-end.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
wonen , wonen* , (bldz. 580): deze uitdrukking is Nederlandsch (men denke aan: ik weet het niet staan, ik zie het niet liggen), in de spreektaal zegt men algemeen: ’k weet hem niet te wonen.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
wonen , wonnen , voor wónen hoort men niet veel meer.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
wonen  , woëne , woën, woëns, woënt, woënde, gewoënd , wonen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
wonen , wonnen , [wǫn̥] , waonde, ewaont; ik wonne, dů waonst, hei waont, wi, i, zei wont , wonen
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
wonen , wonn , werkwoord, zwak , wonen
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
wonen , weune , wonen
Bron: Spek, J. van der (1981), Zoetermeers woordenboek, Zoetermeer.
wonen , weune , werkwoord , Wonen.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
wonen , woone , woonde, haet gewoont , wonen. Ich weit dich waal woone: ik weet je wel te vinden (bedekte bedreiging).
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
wonen , wonen , waonen, weunen , zwak werkwoord, (on)overgankelijk , Ook waonen (Zuidoost-Drents veengebied), weunen (vs) = wonen Ik zul daor veur niks nog niet willen wonen (Schn), Ze woont maor een haonentree van mekaor (Gro), Het woont hier mooi het is een mooie plek om te wonen (Die), Huusie wonen deden wij in het zaandhokke kinderspel (Wsv), z. ook hoesienspeulen
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
wonen , wonen , wonen
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
wonen , weune , werkwoord , weun, weunde, geweund , wonen Ze weunt al jaere op durp Ze woont al jaren op het dorp Hij weunde nog op z’n aaige Hij woonde nog op zichzelf Ze hebbe d’r leve lang in een oud huisie an d’n dijk geweund Ze hebben hun leven lang in een oud huisje aan de dijk gewoond
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
wonen , woene , werkwoord , woende, gewoend , wonen , VB: V'r woene al hil get jaore mêt plezeer ién dit duerp. Zw: Ich wèit 'n mëlie woene: ik weet waar een merel haar nest heeft Zw: Oe niks ês, dao woent gèine: elk huisje heeft zijn kruisje Zw: Uurges woene: in dienst zijn: Ze hèt dértig jaor bié dezelfde femiélie gewoend.; dienst (in dienst zijn als dienstbode) woene (vero.)
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
wonen , wònde , wonen
Bron: Peels-Mollen, J. met werkgroep Weerderheem in Valkenswaard (Ed.) (2007), M’n Moederstaol. Zôô gezeed, zôô geschreeve. Almere/Enschede: Van de Berg.
wonen , wôône , wonen. in de uitdrukking: “ij wôôn met de bel aon de deur”, “hij is welgesteld”.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
wonen , woone , wonde, gewònd , wonen , ’t Woone in Nuejne is hil schòn. Het wonen in Nuenen is heel mooi.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
wonen , woeane , woeantj, woeandje, gewoeandj , wonen
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
wonen , woeëne , werkwoord , woeënjtj, woeënjdje, gewoeënjdj , wonen
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
wonen , woeëne , werkwoord , wonen
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
wonen , woone , zwak werkwoord , wonen; Dè daor nòg meense woone! - Dat daar nog mensen wonen!; Dirk Boutkan (1996) - (blz. 23) 'wôone'; – woone - wónde - gewónd, met vocaalkrimping; – ook in tegenwoordige tijd vooaalkrimping: gij/hij wónt; wont, wonde - woont; Cees Robben - de vrouw waor ge meej saomewónt; Cees Robben - In mèn buurt wónt óm de aanderste deur en vrouw ... Henk van Rijen - wont ie wèèd? - woont hij ver weg?; – tegenwoordige tijd sing., resp. verleden tijd van 'woone', met vocaalkrimping
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
wonen , woeëne , woeënde – gewoeënd , wonen
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal