elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: worteltuin

worteltuin , wōrtêltoenje , (= worteltuintje); zie: Jan Peitr Oepkes.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
worteltuin , wōrteltoenje , (Westerkwartier) = worteltuintje, in de zegswijze: Jan Peit’r Oepkes ien ’t wōrteltoenje = de onbekende, X, N.N.; vermoedelijk naar J. P. Oeps, in 1839 een zeer bekend Groningsch pikeur: zie Nieuwe Gron. Courant van 27 Augustus 1891.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal