elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: wrongelhuis

wrongelhuis , vrongelhuis , bij Auwen: logement buiten de stad, waar koffie en dik soepen (= zoepen) te bekomen is. – (Geen logement, maar herberg met grooten tuin, vroeger vooral geliefkoosde uitspanningsplaatsen buiten de voormalige Heerepoort. – v. Dale: wrongelhuis = huis waar men gestremde melk gebruiken kan.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
wrongelhuis , vrongelhuis* , wrongelhuis bij v. Dale, en wrongel aldaar = gestremde melk.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal