elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: zaterdags

zaterdags , soaterdags , (bijvoeglijk naamwoord); dei soaterdagse jong! verzachtend voor: dei soatanse jong! bij v. Dale: zaterdagsche vent.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
zaterdags , soaterdoags , (het Nederlandsche “zaterdags” heeft dezelfde beteekenis), zie soaroas *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
zaterdags , sáteres , bijwoord , ’s Zaterdags.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
zaterdags , sáteresse , bijvoeglijk naamwoord , Zaterdagse. | Moet je nag nei de sateresse mar(k)t?
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
zaterdags , soaters , zaterdags.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
zaterdags , zaoterdags , zaoterdes , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , Ook zaoterdes = op zaterdag Zaoterdags kan hij dat nooit wachten (Eri), ...mus ik altied het padtie anhaarken, want dat is zaoterdes waark (Dwi)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
zaterdags , zaeterdags , zaeteres, saeteres , bijwoord , (’s) zaterdags Vroeger gonge me allêên maor zaeterdags te schere bij de barbier Hij was op z’n ‘s zaeterdags (niet in werkkleding, maar ook niet op z’n zondags) Ook zaeteres,saeteres; Saeteres gonge me allemael te scheere ’s Zaterdags lieten we ons allemaal scheren
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
zaterdags , saoterdes , zaterdags , saoterdes VB: saoterdes klômmel ich miestaal get aon en roond 't hoés.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
zaterdags , saoterdes , saotes , (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) , zaterdags, ‘s zaterdags.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
zaterdags , [op zaterdag] , saoterdigs , saoterdes , op zaterdag
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
zaterdags , saoterdes , ’s zaterdags ook saoterdigs
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
zaterdags , saoterdes , bijvoeglijk naamwoord , zaterdags
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
zaterdags , saoterdags , bijwoord , op zaterdag; Ik wèrk dur de week veur eete, èn dè doe ik meej plezier/ mar saoterdags ist aanders, want dan wèrk ik vur men bier. (Lechim; ps. v. Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: ‘De Tòdkrèèmer‘); Henk van Rijen - zaterdags
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal