elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: zeen

zeen , zeen , zenuw, meervoud zenen, doch in ’t enkelvoud: ’t is altemaal zeen; van zeer mager, taai vleesch, dat bijna alleen uit pezen en zenuwen bestaat, dat zeer zenîg = zeenachtîg is, heet het: ’t is niks as zeen en bonk. (Van eene aandoening der zenuwen als in ’t Nederlandsch: zenûwachtîg.) Kil. seen, sene, Oostfriesch sane, sâne, Zweedsch sena, Deensch sene, Hoogduitsch Sehne, Oud-Hoogduitsch Sinewa; Hoogduitsch sehnig, nervig, Zweedsch senig = Groningsch zenig.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
zeen , zeen , (zelfstandig naamwoord onzijdig) , Zenuw, in vlees dat men eet. || Ik ken zo’n taai zeen niet opeten. Evenzo elders in N.-Holl. ( VAN DALE; OPPREL 90), Stad-Fri. en Gron. (MOLEMA 483); zie voor verdere verwanten FRANCK 1202 op zenuw. – Vgl. zening.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
zeen , zeen* , bij v. Dale: zeen, zenen; de verwarring met “pees” ook in ’t Nederlandsch.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
zeen , zenne , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , zenn , zennken , peesweefsel
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
zeen , zenen , 1. pezen 2. zenuwen
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
zeen , zeen , zelfstandig naamwoord ’t , Zenuw in ’t vlees (dat men eet). Vgl. Fries sine.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
zeen , zaen , vrouwelijk , zaene , zaenke , pees.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
zeen , zeen , zene , de, het , (Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe). Ook zene (Zuidoost-Drents veengebied, Zuidwest-Drenthe, zuid) = taai stuk in het vlees Het is almaol zenen en geel haor (Eev), Der zit wat zeen an het vlaais (Een), Det zeen is niet kepot te kriegen (Koe), Die zeen, ...zwil kun je niet bieten (Gas)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
zeen , zeen , ziene , zelfstandig naamwoord , de; taai stuk in vlees
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
zeen , zêên , klap of oplawaai.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
zeen , zêên , zeur(der).
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
zeen , zeen , zelfstandig naamwoord , pees (Eindhoven en Kempenland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
zeen , zeen , (zee\n) , (vrouwelijk) , zene , zeenke , pees in vlees , In staofvleis zitte väöl zene.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
zeen , zeen , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , zene , zeenke , pees
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal