elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: zeker waar

zeker waar , sekerwoar , sekerswoar, zekerwoar , waarlijk: ik ken ’t sekerwoar nijt wachten; is ’t sekerwoar? = waarlijk!? ’k heb’t nijt doan, sekerwoar nijt! Zooveel als: zeker, vast waar, stellig, werkelijk, in ernst.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
zeker waar , seker woar , stellig, werkelijk, in ernst: ’k heb ’t nijt doan, seker woar nijt!
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal