elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: zeuren

zeuren , zuren , zie: koanebroaden.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
zeuren , zeuren , (zwak werkwoord) , zie een zegsw. op brasem.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
zeuren , zuren , zie koanebroaden *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
zeuren , zeure , werkwoord , Ook: zeurende pijn hebben. | M’n biene zeure zô. Zegswijze ’t wordt zeure(n), er komen problemen, het zal niet vlot gaan. – ’t Is zeure(n) mit de bloemkoôl, het gaat niet zo goed. – Je zeure om soep en je kroige bietewater, je krijgt wat anders, wat minder dan je vraagt of dan je verlangt.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
zeuren , zeuren , zèuren , zwak werkwoord, onovergankelijk , Ook zèuren (Zuidwest-Drenthe, noord) = 1. zeuren Hol dei stil te zeuren; aal dat gezoeg, daor wo’k flauw van (Twe), Zeuren en zaniken as een old wief (Rui), Die zeurt je de oren van de kop (Bei), ook Hij zeurt je gaten in de hozen (Sle), ...in de sokken (Dwi), (fig.) Een zwerende vinger kan ok zeuren een zeurende pijn veroorzaken (Klv) 2. niet opschieten Wat bint ze daor jao an het zeuren (Ker), Zit toch neet zo te zeuren, scheet toch ies op (Die)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
zeuren , zeuren , werkwoord , zeuren
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
zeuren , zéúre , zeuren , Ge moet nie mér zéúre, alles is irlek verdôld én dôr wôrre we 't ammel meej ins. Je moet niet meer zeuren, alles is eerlijk verdeeld en daar waren allen het mee eens.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
zeuren , zuuëre , werkwoord , kinderspel
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal