elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: zomer

zomer , zommer , (mannelijk) , zomer.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
zomer , zeumer , (zoomer); afzonderlijk toestel aan eene naaimachine om daarmede ook te kunnen zoomen.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
zomer , zömer , zummer , (Ommelanden) = zömer (Oldampt, Westerwolde, Goorecht), onzijdig = zomer, ook in alle afl. en samenstellingen; zomer, als tijdsbepaling onzijdig, ook in geschrifte; “Sedert van ’t zomer is men hier (Farmsum) begonnen”, enz. “Van ’t zomer verdienden de arbeiders gemiddeld een rijksdaalder”. (Winschoten 1873.) Zoo ook: dit zömer = deze, of: dezen zomer. Evenwel: wie komen van ’t winter, of: van de winter in de zömer; wie hebben ’n mooie zömer, enz. zummer.
’t zummer (Hoogeland) = in den aanstaanden, ook: in den verleden zomer.
zömerke (zomertje) = mooie dagen in den nazomer; ’n mooi zömerke (Ommelanden) Vgl. kraizömer.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
zomer , zomer , zeumer , (zelfstandig naamwoord mannelijk) , Daarnaast zeumer. Zie de wdbb. || ’t Is zeumer. – Zo ook in afleidingen en samenst. b.v. zeumers, zeumersproeten, enz. – Vgl. opzomeren.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
zomer , zömer , zie winter * (bldz. 579) en vergel. van nacht *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
zomer , zuommer , [zwǫmәr] , onzijdig , zomer
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
zomer , zomr , zelfstandig naamwoord, onzijdig , zomrs , zomrken , zomer. Biej de zomrdag, ’s zomers
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
zomer , sommers , ’s zomers.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
zomer , zeumer , zummer , zelfstandig naamwoord de , Zomer. Zegswijze hèi, de zeumer komt er niet in, doe de deur achter je dicht.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
zomer , zoomer , mannelijk , zoomẹsj , zöömerke , zomer.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
zomer , van ’t zommer , deze zomer.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
zomer , zommer , zomer, zummer, zömmer , de, het , zommers , (Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe). Ook zomer (Zuidwest-Drenthe, Zuidoost-Drents veengebied), zummer (Noord-Drenthe), zömmer (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe) = 1. zomer Een mooie naozommer is nog meer weerd as een mooie zommer (Bco), Der was dit zummer een koppel ongedeerte (Dro), Het is nou echt zommer (Eev), ...volop zummer (Gro), Het wil nog gien zommer worden (Bor), Doe de deure dichte; de zomer komp der niet in (Mep), ’s Zommers vuul ik mij beter as ’s winters (Klv), De zomer wil niet kapot het blijft mooi weer (Zdw) 2. schimmel (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe) As er zummer in het meel zit, is het meel draoderig; der zit leven in (Dro), Der zit leng, ...zommer in de stoet, die kuj zo niet eten (Oos), z. ook prange, lang I
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
zomer , zòmmer , zomer. verkl. zummerke.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
zomer , zomer , zomer
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
zomer , zeumertien , zomertje.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
zomer , zómmer , zomer , Veul mènse hébbe gàère veul zon in de zómmer, mér die hit is niks vur mén. Veel mensen hebben graag veel zon in de zomer, maar die hitte is niets voor mij.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
zomer , zoemer , zommer, zomer , zelfstandig naamwoord , de, et 1. zomer 2. zomerseizoen 3. zomers weer
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
zomer , zeumer , zelfstandig naamwoord , de; elk der palen in het water waarover men de batte (bep. bruggetje) legt
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
zomer , zummer , zeumer , zelfstandig naamwoord , zummers, zeumers , zummertie, zeumertie , zomer Een drôôge zummer Zummertijd; Omweer in ’t dorre hout wordt een zummer nat en koud Onweer in het dorre hout geeft een zomer nat en koud (als het ’s winters onweert dan wordt het een koude natte zomer); In maoi over zeeve zummers Nooit (in mei over zeven zomers); zummer [‘sGr, veroud] Een hêête zeumer met veul donderbuije
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
zomer , zoëmer , zelfstandig naamwoord mannelijk , zoëmers , zuümerke , zomer , VB: Vreuger zaote de lûi ién de zoëmer altiéd boéte op 'nnen ömgedriejde sjtool oppe sjtôp.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
zomer , zômmer , zomer
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
zomer , zommer , zomer, zomer-, zommer- , (zelfstandig naamwoord) , zomer.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
zomer , zómmer , sómmers , zomer, in de zomer, zomers , Tis deejs dâg vólóp zómmer. Het is deze dagen volop zomer.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
zomer , zommer , zoemer , zomer, soemers, ’s zomers.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
zomer , zommer , zelfstandig naamwoord , bedorven broodgedeelte (Helmond en Peelland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
zomer , zomer , zoeëmer , zelfstandig naamwoord, mannelijk , zomers/zoeëmers , zeumerke/zuuëmerke , eerste vorm Buitenijen (kerkdorpen rondom stadskern), Nederweerts, Ospels; tweede vorm Weerts (stadweerts); zomer
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
zomer , soomers , bijwoord , 's zomers
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
zomer , zoomer , zelfstandig naamwoord , zomer; van de zoomer, hil de zoomer, soomers; Kernkamp - Bezorging Dialectenquête 1879 - 'nen dreugen zommer; A.P. de Bont – Dialekt van Kempenland - 1958 e.v. - ; zelfstandig naamwoord  m. - zomer
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
zomer , zaomer , zoamers , zomer
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal