elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: merg

merg , merg , (onzijdig) , merg.
Bron: Gallée, J.H. (1895), Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect, aanhangsel Twents
merg , marg , (onzijdig) , merg.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
merg , mōrries , mōr , verstand, kennis; hij het ’n bult mōrries in de kop = ’t is een schrandere bol, of ook: hij heeft veel geleerd. Zal eene verbastering zijn van: merg, in den zin van: pit, kern, geest. Zie ook: krieg, en: mōrtje; mōr zal staan voor: merg, Engelsch marrow.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
merg , mark , marg , merg; hij het gijn mark in de bōnken (hij heeft geen merg in de beenderen), zooveel als: hij heeft weinig kracht. Oostfriesch, Westfaalsch mark, Nederduitsch mark, Middel-Nederduitsch march, merch, Kil. magh, mergh; Oud-Friesch merch, merg; Friesch merge; Noordfriesch marg, márk; Wangeroog mirich, Oud-Saksisch marg, Anglosaksisch mearg, mearh, Oud-Engelsch mearg, marg, meari, mari, Engelsch marrow, Oud-Noorsch mergr, Noorweegsch merg, marg, Deensch marv, Zweedsch märg, Oud-Hoogduitsch marg, marag, marc, mark, marac; Oud-Middel-Hoogduitsch márch, Middel-Hoogduitsch marc, Hoogduitsch Mark = merg.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
merg , mö̀rg , (vrouwelijk) , Merg. Mö̀rgpipe.
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
merg , merg , (zelfstandig naamwoord onzijdig) , Daarnaast soms murg. Zie de wdbb. – De vorm murg komt ook bij de 17de-eeuwse Amsterdammers voor; vgl. NAUTA, Aant. op Bredero, § 11. – Zie mergpijp.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
merg , maarch , merg.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
merg , mö̀rg , (vrouwelijk) , Merg. Mö̀rgpîpe. Soms mö̀rf.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
merg , maig , onzijdig , merg
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
merg , moark , zelfstandig naamwoord, onzijdig , merg
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
merg , maarg , maark , merg
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
merg , murg , zelfstandig naamwoord ’t , Merg. Zegswijze gien murg in z’n knouke hewwe, geen ruggegraat hebben, een slappeling zijn. – Je skuddele ’t murg uit je poipe, gezegd als men hevig door elkaar wordt geschud, bv. op een hobbelige weg.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
merg , mėrch , mannelijk , merg.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
merg , morries , de , (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, zuid, Midden-Drenthe) = verstand Hie hef nog meer morries in de kop, maor het kompt er nog niet oet (Exl)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
merg , marg , maarg, mörg, murg, morg, mörf , het , Ook maarg (Kop van Drenthe, Veenkoloniën), mörg (Kop van Drenthe, Zuidwest-Drenthe, Zuidoost-Drents veengebied), murg (Kop van Drenthe), morg (Zuidwest-Drenthe), mörf (po) = 1. merg Soepbolten, waor morg in zat, waren goed veur de soep (Wsv), Die vent hef gien marg in de boten is niet sterk (Dwij), Het giet je deur marg en bien gezegd van geluid, een onheilsboodschap of een gruwelijke aanblik (Sle), Ik bin kaold ien marg en bien (Flu), Ze haalden oe het marg uut de botten het bloed onder de nagels vandaan (Ruw), Ie hebt gien mörf in de botten geen lef (po) 2. kern van struik of tak Aj der marg uutstötten, haj een mooi gat veur de proppen gezegd van een tak van vlierhout (Ker)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
merg , mörg , merg.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
merg , märg , mörf, mörg, mörk , merg. Ook: mörf (Kampen), mörg (Kampereiland), mörk (Kamperveen)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
merg , mörg , mârg , merg. Zon mörgpiepe is goed veur de soep.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
merg , murg , morg, marg, maarg, merg , zelfstandig naamwoord , et; merg
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
merg , mérg , zelfstandig naamwoord onzijdig , - , - , merg , VB: Van dat mérg kên v'r lekker soppebölkes mäoke.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
merg , mörg , mörgt , merg
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
merg , märg , (zelfstandig naamwoord) , merg. Dät giet mi’j deur märg en bien.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
merg , marg , maarg, marge , 1. merg; 2. het binnenste weefsel van vlierhout.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
merg , murg , murrig , merg.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
merg , mêrg , zelfstandig naamwoord, onzijdig , merg
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
merg , mêrg , bijvoeglijk naamwoord , (Nederweerts) mals
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
merg , mèèrg , zelfstandig naamwoord , merg; Henk van Rijen - hòlt mèèregen es en mèèrgpèpke
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal