elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: meteen

meteen , bedeme , voor aanstonds. Ook medeme: het beduidt meteen, de b en m zijn wisselletters.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
meteen , medeen , zoo medeen , b. w. dadelijk. Ook in het 5de district van Zeeland in gebruik. Zie De Jager Archief II, bl. 173. [Aanvulling J. van Lennep: en zoo medeen, kan men niet alleen in Dordrecht of in het 5e distrikt van Zeeland, maar ook te Amsterdam alle dagen hooren. Ik gebruik het zelfs liever dan zoo dadelijk, en heb by dat gebruik nooit gedroomd, dat ik my een idiotisme veroorloofde.]
Bron: Bisschop, W. (1862), ‘Het Dordsche taaleigen. Bijdrage tot de kennis der Hollandsche dialekten’, in: De Taalgids 4, 27-48.
meteen , mit ijn , met ijn , tegelijk, te gelijkertijd, ʼt is ééne moeite; dat ken mit ijn wel = dat gaat in ééne moeite door. (v. Dale: meteen = terstond, dadelijk.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
meteen , bedeen , meteen, temee (Utr.). Verg. Benist-Menist, bestel-mastelle.
Bron: Beets, A. (1954), ‘Leidse woorden en uitdrukkingen’, in: Bicker Caarten, A. (red.), Leids Volksleven, Leiden: Sijthoff
meteen , mit-én , met elkaar, samen.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
meteen , medeen , meteen. Ik kom zo medeen.
Bron: Spek, J. van der (1981), Zoetermeers woordenboek, Zoetermeer.
meteen , metiene , meteen.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
meteen , metien , mitien, meteen, meteein, metiene, metein, m , bijwoord , (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe). Ook mitien (Zuidwest-Drenthe, veengebieden Oost-Drenthe), meteen (Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe), meteein (Midden-Drenthe), metiene (Zuidoost-Drents veengebied, Zuidwest-Drenthe), metein, meteine (Kop van Drenthe, Zuidoost-Drents veengebied), metain, metaine (Kop van Drenthe, Veenkoloniën) = meteen Ik heb je het non verteld. Dan wej der meteen van (Dro), Ik gao zo miteine mit die mit (Bov), Hij komp zo mitien (Wap)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
meteen , medènne , metènne , meteen.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
meteen , bedinne , dadelijk , Ik kom bedinne, ik moet urst nog 'n kerwaojke ópknappe, dan kom ik’ker ôn hörre. Ik kom dadelijk, ik moet eerst nog een akkefietje opknappen, dan kom ik er aan hoor.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
meteen , medêên , bijwoord , meteen Zie ook zommedêên, drek
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
meteen , meej , meteen, onmiddellijk
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
meteen , bedjêême , straks, zo dadelijk. ook “seffes”, “seffens” of “sebiet”.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
meteen , mediene , medene, metiene , (bijwoord) , meteen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
meteen , bedjeeme , direct , kunde gij mijn efkes hellepe? ja, bedjeeme = kun je mij even helpen? ja direct- efkes waachte, da doe’k bedjeeme wel = even wachten, dat doe ik direct wel-
Bron: Melis, A. van (2011) Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek. Prinsenbeek: Heemkundekring ‘Op de Beek’
meteen , mitjin , mitjeen , meteen , da doe’k mitjin = dat doe ik meteen-
Bron: Melis, A. van (2011) Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek. Prinsenbeek: Heemkundekring ‘Op de Beek’
meteen , bedinne , medinne, mundjinne , dadelijk, zo meteen , Ik kom bedinne. Ik kom dadelijk.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
meteen , mee , meteen, direct , Dè doek mee. Dat doe ik meteen.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
meteen , medene , meteen.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
meteen , medeene , medinne, bedinne , bijwoord , zo dadelijk (Tilburg en Midden-Brabant; Eindhoven en Kempenland; Helmond en Peelland); bedinne; zo dadelijk (West-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
meteen , medein , metein , meteen, dadelijk, terstond , Ich kóm medein.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
meteen , medeîm , medeim, medeîn, medein , zo meteen ook zoeëbedeîm, zóbbedeîm
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
meteen , mèteîn , mètein , met elkaar
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
meteen , bedeîn , medeîn , bijwoord , aanstonds, meteen
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
meteen , medeem , mendeem , meteen
Bron: Grauw, Sibrand de en Gerard Gast (2014), ABC Dordt. Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straattypes, Asaprint Uitgeverij, Dordrecht.
meteen , medein , direct; onmiddellijk
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal