elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: nazitten

nazitten , [een kinderspel] , naozitten , zie: fikken.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
nazitten  , naozitte , achter de veeren zitten.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
nazitten , naozitte , achtervolgen.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
nazitten , naozëtte , zout nao, haet of is naogezaete , achternazitten.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
nazitten , naozitten , sterk werkwoord, overgankelijk , nazitten, achtervolgen De plietsie hef oes naozeten, door achter in het veld (Bco)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
nazitten , noozitten , achterna lopen, hij zaatm noo tot aachter op d’n dries, hij liep hem achterna tot achter in het weiland..
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
nazitten , naozitten , werkwoord , 1. achtervolgen om te pakken 2. nog even blijven zitten, vooral: natafelen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
nazitten , naezitte , werkwoord , zit nae, zat nae, naegezete , achternazitten De pliesie zat de jonges nae, maor ze waere n’m te glad of De agent zat de jongens achterna, maar ze waren hem te vlug af
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
nazitten , naozitte , werkwoord , zat nao, naogezëte , najagen , VB: D'n hoond zat de knién nao tot aon de êrd.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
nazitten , nôzitte , achternazitten, nablijven
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal