elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: omstebeurt

omstebeurt , umstebùrt , om de beurt, beurtelings.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
omstebeurt , omstebeurt , bijwoord , Om de beurt, beurtelings. | We moste allegaâr omstebeurt ’n versie opzègge.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
omstebeurt , umstebeurten , umstevebeurten , om beurten.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
omstebeurt , umstebeur , umstebeurten , bijwoord , (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe). Ook umstebeurten (Zuidwest-Drenthe, zuid, Zuidwest-Drents zandgebied) = om de beurt, beurtelings Ummestebeurt völ der ene of (Die), Umstebeurt muj waken (Coe), Wij doet um beurten, ...ummestebeurten (Hgv), z. ook beurt
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
omstebeurt , umstebùrt , om de beurt.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
omstebeurt , omstebeurten , omstebeurt, ombeurt, ombeurten, ommebeurten , bijwoord , om de beurt, beurtelings
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
omstebeurt , omstebeurte , bijwoord , om beurten, beurtelings We gonge omstebeurte effe blooke We gingen om beurten even poolshoogte nemen
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
omstebeurt , umsteburt , om de beurt
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
omstebeurt , omstebeurten , (bijwoord) , om de beurt.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
omstebeurt , ummestebeurten , umstebeurten , (bijwoord) , om de beurt.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
omstebeurt , omsebeurt , om de beurt, met meerderen iets doen en elkaar daarbij afwisselen
Bron: Melis, A. van (2011) Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek. Prinsenbeek: Heemkundekring ‘Op de Beek’
omstebeurt , umstebeurt , umstebuuërt , bijwoord , eerste vorm Buitenijen (kerkdorpen rondom stadskern), Nederweerts, Ospels; tweede vorm Weerts (stadweerts); beurtelings
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal