elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: roten

roten , rooten , reute, reuten , reuten zecht men op veluwe, rooten zegt men elders van het vlas of den hennip wanneer het in ’t water ligt om te rotten. Rotten, rooten, reuten zullen ’t zelfde zyn. Men zegt in Drenthe, ’t vlas leyt in de reute en in de rotte zonder onderscheid, maar niet het vlas rotten; altyd het vlas reuten.
Bron: Berg, A. van den en H.J. Folmer (1774-1776), ‘Veluws en Drents uit de 18e eeuw’, uitgegeven door K. Heeroma in: Driemaandelijkse bladen 12 (1960), 65-83, 97-116.
roten , reuten , roten, Gron. röten, van vlas.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
roten , röten , (zwak werkwoord) , [weinig gebruikelijk] vlas laten rotten.
Bron: Gallée, J.H. (1895), Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect, aanhangsel Twents
roten , röten , (zwak werkwoord) , vlas laten rotten voor het braken. Door bijgeloovigen wordt hierbij een gesmeerde boterham gelegd, ten einde den duivel goed te stemmen, zoodat hij het vlas niet bederft.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
roten , rötten , zie: röt 2.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
roten , rööten , roten van vlas
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
roten , reuten , Het vlas reuten, of in de reute zetten; zie Kil. op rotte.
Bron: Dumbar, G., H. Scholten en J.A. de Vos van Steenwijk Vollenhove (1952), Het Dumbar Handschrift – Idioticon van het Overijsels in het einde der achttiende eeuw, uitgegeven door H.L. Bezoen, Deventer
roten , roten , reuten, rötten , zwak werkwoord, overgankelijk , (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe). Ook reuten (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, zuid), rötten (Kop van Drenthe) = roten van vlas Vlas wuurd reut in de stroom of in het Gaanzegat (Pdh); Bai de Matsloot wazzen ze eerder an het vlas rötten (Row), Vlas reuten gebeurde hier vaak in de stroom (Scho), ...in de entekoele (Zdw)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
roten , róóten , vlas in het water leggen, om de stengels te laten rotten, zodat ze bewerkt kunnen worden.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
roten , rôôte , werkwoord , rôôt, rôôtende, gerôôt , het roten (eigenlijk het rotten) van vlas in koud of warm water (geldt niet voor dauwrôôt)
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
roten , rote , werkwoord , rootj, rootjdje, geroodj , de stengels van vlas aan de aanhoudende inwerking van water blootstellen om de kleverige substantie van de bast grotendeels te doen verdwijnen en zodoende de samenhang tussen de vezels onderling in hoge mate te verminderen of bijna geheel op te heffen. Dit gebeurde vroeger in de Heelder Peel.
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal