elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: taak

taak , taak , (zelfstandig naamwoord vrouwelijk) , Zie de wdbb. – Bij de papiermakerij. De hoeveelheid papier die per dagtaak kan worden gemaakt en die dus verschilt naar de soort, de grootte en de zwaarte van het papier. || Een Taack (van wit schrijfpapier) heefft negen Riemen en yder Riem vierhonderd en taghtig Blaaden, zijnde bij gevolg een taack vierduyzend driehonderd en twintigh blaaden; dogh werd een taak gereeckend op vierduyzend en vierhonderd blaaden, zijn alzo taghtig blaaden voor ’t verscheuren, Hs. (18de e.) verz. Honig. Een taak van grauw papier heeft 960 vellen, idem. Ter Comparitie … van witte Papiermakers … (is) bepaald, dat door ieder Kuyp niet meer mag gemaakt worden dan 7 Taak per week, Journ. Jacob Honig, 23 Juni 1801. Mits dat de schepper zooveel papier inde schuur brengt als de taaken groot zijn. Hs. (einde 17de e.).
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
taak , taak , (zelfstandig naamwoord) , Zeker visgerei (?). Thans onbekend. || Schuyt, Net, Tou, Taeck, ende het Gereetschap van dien, mitsgaders het Kaer met die gevangen Visch (Oostzaanden, a° 1614), LAMS 315 (ook 316).
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
taak , taak , take, taok, taek , de , (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe). Ook take (Zuidwest-Drenthe, zuid), taok (Noord-Drenthe), taek (Zuidwest-Drenthe, noord) = taak Zien taok is der op toou te zeein dat er gieneein vergees in komp (Eex), Det is zien taak, det mut gebeuren (Ruw), Hie hef een neie taak kregen functie (Oos)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
taak , taok , taak.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
taak , taek , taeke , zelfstandig naamwoord , de; taak
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal