elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: vandaan

vandaan , van doan , (= van daan) Zegswijs: woar ’t ijne van doan komt zel ’t ander ook wel van doan komen = wie zich al zoovele uitgaven moet getroosten zal de overige ook nog wel vinden, synoniem met: die over den hond komt, komt ook wel over zijn’ staart.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
vandaan , vandaan , (bijwoord) , Daarnaast vandeen. Zie de wdbb. || Die kraigt een errefenis over de zee van deen, Sch. t. W. 277.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
vandaan  , dan , Van dan komme, ergens van daan komen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
vandaan , vedaan , vandaan, vandein, vedein , bijwoord , Vandaan. Zegswijze hier, deer vedaan, van hier, van daar uit gerekend. | Hier vedaan ké je niks zien, deer vedaan wel. Hai weunt hier vedaan deuze Kant Tolweg. Verouderde variant vandein, vedein.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
vandaan , vandaon , vandan , bijwoord , vandaan Waor koj vandaon? (Row), Hie is van Elp vandaon komt uit Elp (Gas), Het is hier niet ver vandaon (Nije); vandan (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe) = 1. van de plek Hij kun niet best vandan kommen opschieten (And) 2. zo meteen Wij moet vandan weer op hoes an (Zwe), Wij moet vandan an de gang (Rol)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
vandaan , [van weg] , vandaon , vandaan, waor komde vandaon?, waar kom je vandaan?
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
vandaan , vandaonde , vandaone , vandaan
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
vandaan , vandan , vandaan. Waor kom iej vandan?
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
vandaan , vandaon , bijwoord , vandaan
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
vandaan , vandaen , bijwoord , vandaan, waar vandaan Waor kommie vandaen?
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
vandaan , vaandan , vandaan , vaandan 'Oe kömp dè vandaan?' 'Dat maog Slivvenhier wèite'
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
vandaan , vandôn , vandoon , vandaan
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
vandaan , vandan , (bijwoord) , vandaan. Wöör kwam IJ vandan? ‘waar kwam hij vandaan?’
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
vandaan , vandan , bijwoord , vandaan
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
vandaan , vandaon , bijwoord , vandaan; GR dus daorvandaon koom et daorvandaon
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal